Integritet/personuppgifts Policy

Vilka vi är! Hur kan du nå oss!

Adress; Grevgatan 15 nb

Bröderna Bäckströms Universum AB

Andreas Bäckström

Tomas Bäckström, GDPR ansvarig

SE-114 53 Stockholm, Sweden

Tele +46-8-545 858 60

Mail; info@bbu.se

Organisationsnummer; 556061-4348

VAT SE556061434801

Our website address is: https://bbu.se

Våra logos kan laddas från denna sida!

Bröderna Bäckströms Universum AB (BBU) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för BBU:s bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter.

BBU förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.

Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. för att kunna genomföra evenemang innebär detta att vi måste vidarebefordra personuppgifter till flygbolag, hotell etc samt eventuellt att om polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vid bokning samt förfrågan av konferens/konferensresa:

När du bokar en konferens/konferensresa eller ett event hos oss lämnar du viss information om dig själv samt även av dina deltagare. Vi behandlar och skyddar dina samt även dina deltagares personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna boka resa, boende och andra tjänster. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspartners till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål. 

Vid utförande av konferensresa:

När du bokar en konferens/konferensresa använder vi informationen för att kunna boka resa, boende och andra tjänster för dig och dina deltagare. Dina/dina deltagares personuppgifter överförs endast till samarbetspartners till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål. Generellt sparas deltagare information i 90 dagar efter utfört arrangemang 

Vid besök av hemsida:

Uppgifter om dina preferenser och användande:

Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Bröderna Bäckströms Universum, eller placerade där av tredje part. Bröderna Bäckströms Universum kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

Vid e-postutskick:

Hur informationen samlas in

Uppgifter du själv anger vid kontakt med BBU

Du kan förse BBU med uppgifter vid kontakt med BBU på Internet, ifyllande av enkät efter avslutat event, telefonkontakt, vid kontakt med BBU via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande:

Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Bröderna Bäckströms Universum, eller placerade där av tredje part. Bröderna Bäckströms Universum kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

Varför behandlar personuppgifter?

– Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund

– Kunna erbjuda högre servicenivå

– Tillförsäkra att respektive hotell, guide, samarbetspartner har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall

– För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev eller annan typ av information som du önskar.

Vilka vi delar personuppgifterna med!

Viss information rörande dig kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker genom att informationen aktivt skickas till våra lokala samarbetspartners för bokning av flyg, boende, transporter etc. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina uppgifter!

Bröderna Bäckströms Universum AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

Om du vill veta mer;

En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Bröderna Bäckströms Universum AB (556061-4348) är personuppgiftsansvarig i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag

Vi vill gärna veta mer om ditt nästa evenemang, återkoppla gärna med bakgrunden och önskemål. Har ni målgruppen definierad och antal deltagare meddela oss gärna detta samt uttalade mål, syfte och krav. Ni får alltid 1-2 kostnadsfria helhetslösningar av oss. Våga fråga! Välkommen till vårt Universum!