Ledningsmöte med ökat resultat

Skapa mer energi och kraft i era affärsmöten, vem vill inte ha ett ledningsmöte med ökat resultat? För att få ut mer av ett ledningsmöte eller kick-off kan vi erbjuda er olika praktiska moment/ övningar där vi observerar det som sker i gruppen utifrån olika vinklar. Ni bestämmer vad ni vill ha fokus på.

  • Det innebär att vi kan t.ex. titta på hur samarbetet fungerar
  • Hur kommunikationen fungerar inom gruppen
  • På vilket sätt bedrivs gruppens ledarskap
  • Hur säljande är jag/vi, hur lyckas jag övertyga mina medarbetare att gör som jag vill(ev. gruppens bästa)
  • Hur fungerar gruppmedlemmarnas bemötande gentemot varandra och mot instruktören
  • Hur vi hanterar ev. konfliktsituationer inom gruppen
  • Hur hanterar vi konstruktiv feedback inom gruppen

Intresserad? Återkom till BBU för att boka in ett möte för att veta mer. Välkommen till vårt Universum.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag

Vi vill gärna veta mer om ditt nästa evenemang, återkoppla gärna med bakgrunden och önskemål. Har ni målgruppen definierad och antal deltagare meddela oss gärna detta samt uttalade mål, syfte och krav. Ni får alltid 1-2 kostnadsfria helhetslösningar av oss. Våga fråga! Välkommen till vårt Universum!